search

Všeobecné obchodní podmínky a GDPR

 

Všeobecné obchodní podmínky a GDPR

 

Zakoupením vstupenky divák přistupuje na následující obchodní podmínky Městského kulturního střediska, organizační složky města Frenštát pod Radhoštěm (dále jen MKS):

 • Změny programu, účinkujících a termínů jsou vyhrazeny.
 • Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit, pokud nebude uvedeno jinak.
 • Z důvodu uvedeného v ustanovení § 1837, písmeno j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky, ani e-Vstupenky odstoupit, a to ani při online nákupu, protože se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění, k němuž vstupenka opravňuje (účast na představení), je poskytováno v určeném termínu.
 • Prodej vstupenek na akce je zajištěn převážně přes vstupenkový rezervační systém Colosseum společnosti Perfect System, s. r. o. U vybraných akcí také přes vstupenkový portál smsticket.cz. Vstupenky je možné zakoupit online, v TIC Frenštát p. R., Kině Frenštát a přímo na místě konání akce, pokud není vyprodáno.
 • Objednávky vstupenek jsou závazné. Po vystavení faktury nebo dobírky nelze provádět storno, měnit počet vstupenek, kategorii vstupenek nebo termín představení.
 • Vstupenky na fakturu lze vystavit pouze na základě písemné objednávky na a emailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., v případě filmových představení v Kině: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Objednávky se přijímají nejpozději 7 dnů před konáním akce. Fakturu nelze vystavit k již zakoupeným vstupenkám.
 • Na e-Vstupenky nelze uplatnit žádná sleva, pokud není uvedeno jinak.
 • Na vybrané akce (uvedeno na webových stránkách) poskytujeme slevu 50 % držitelům průkazů ZTP a ZTP/P.
 • Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Jakýkoliv neoprávněný zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do sálu. Bez kontrolního kuponu je vstupenka neplatná. Padělání vstupenky je trestné.
 • Překontrolujte si při zakoupení správnost údajů na vstupence. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Rezervace vstupenek jsou většinou platné 5 dnů. Pokud není rezervace vyzvednuta a uhrazena do konce její platnosti, automaticky se uvolňuje k dalšímu prodeji. Všechny rezervace je nutné vyzvednout a uhradit na pokladně předprodeje, popřípadě u webových prodejců.
 • Rezervace vstupenek pro filmová představení v Kině jsou platné do 15 minut před začátkem představení.
 • Před zahájením předprodeje nelze vstupenky rezervovat.
 • Při třetí a další opakované rezervaci vstupenek jedním zákazníkem na stejné představení si MKS vyhrazuje právo tuto rezervaci zrušit bez náhrady.
 • Při změně termínu představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Termín pro vrácení vstupného je stanoven do 14 dnů od oznámení nového termínu představení na webových stránkách MKS. Vstupenky je možné vrátit v místě, kde byly zakoupeny. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet, ze kterého bylo vstupné hrazené. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou obvykle vráceny objednatelům. O výměnu vstupenky za jinou nebo o vrácení peněz lze žádat do 14 dnů od data oznámení náhradního představení.
 • Při zrušení představení lze postupovat jako u změněného představení stejným způsobem, ale termín pro vrácení vstupného je stanoven nejpozději do 30 dnů od data zrušeného představení. Vstupenky je možné vrátit v místě, kde byly zakoupeny. Peníze za vstupenky zakoupené online na internetu jsou vráceny bezhotovostní návratovou transakcí zpět na účet, ze kterého bylo vstupné hrazené. Peníze za hromadně zakoupené vstupenky jsou vráceny objednatelům.
 • Diváci, kteří přijdou po zahájení, budou usazení podle pokynů pořadatelů. Přímý vstup do hlediště po začátku představení není možný.
 • Zákaz fotografování a pořizování jakýchkoli záznamů během představení. Divák, který neuposlechne napomenutí pořadatelské služby, může být z představení vykázán, bez nároku na vrácení vstupného.
 • Zakoupením a předložením vstupenky vyjadřuje její držitel souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • MKS neodpovídá za vstupenky ani organizaci akcí v režimu PRONÁJEM, protože není pořadatelem akce.

MKS si vyhrazuje právo na změny či doplnění těchto obchodních podmínek.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zpracovávání osobních údajů

Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm, coby organizační složka Města Frenštát pod Radhoštěm zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • e-mailová adresa
 • jméno a příjmení
 • telefon
 • další informace vyplněné ve formulářích (text zprávy či dotazu)

Správce osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem Město Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem: náměstí Míru 1, PSČ: 744 01, IČO: 00297852. Osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i další zpracovatelé, například poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

 • Osobní údaje zákazníků, kteří si online rezervují nebo koupí vstupenku, ukládají k tomu určené rezervační systém Colosseum a služba smsticket.cz.
 • Osobní údaje abonentů si také zpracovává příslušný dramaturg daného předplatného.

 

Důvody ke zpracování osobních údajů

Uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro bezproblémové používání webových stránek, možnost odeslání dotazu prostřednictvím webových stránek či možnost vložení komentáře ke článku na webových stránkách. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let od prvního zpracování osobních údajů, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

Osobní údaje slouží k dokončení objednávek vstupenek a oslovení zákazníků  s nabídkou kulturních a společenských akcí.

Cookies

Na webu http://www.kulturafrenstat.cz nevyužíváme cookies. 

Dle zákona o zpracování  osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Kontaktní informace a zpětvzetí souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo dopisu na adresu Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem: Dr. Parmy 254, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

E-mailové adresy se souhlasem adresáta používáme k zasílání obchodních sdělení, aktualit a novinek MKS.

Poštovní adresy a telefonní čísla se souhlasem adresáta či majitele telefonního čísla používáme k zasílání informací o změnách programu, termínu či pro zaslání propagačních materiálů.

Návštěvníci svou účastí na akcích pořádaných MKS (ve vlastní režii, ve spolupráci nebo na pronájem) dávají bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní (foto, video, audio) pro marketingové a PR účely – web, sociální sítě, pozvánky a reportáže v médiích aj.

Více informací o ochraně osobních údajů na webových stránkách města Frenštát pod Radhoštěm v sekci GDPR.

 

Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm

Dům kultury / Kino / Městská knihovna / Amfiteátr Horečky

sídlo: Dr. Parmy 254, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

tel.: +420 556 835 397 / e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zřizovatel:

Město Frenštát pod Radhoštěm

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČ: 00297852