search

Rezervační formulář-závazná objednávka Kino Frenštát pod Radhoštěm

 

 

 

Rezervační formulář-závazná objednávka Kino Frenštát pod Radhoštěm

 

Provozovatelem Kina Frenštát pod Radhoštěm je Město Frenštát pod Radhoštěm,

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 00297852, DIČ: CZ00297852.

Tento rezervační formulář po kladném rozhodnutí dramaturga Kina Frenštát pod Radhoštěm současně slouží pro zařazení produkce do programu kina v předem dohodnutém volném termínu.

Údaje vepište, vyberte nebo zaškrtněte do připravených kolonek na koncích řádků. Lze jej také vytisknout a vyplnit ručně. Po jeho vyplnění jej zašlete elektronicky na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  nebo písemně na Kino, ul. Tyršova 1071, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm.

 

  • Údaje o nájemci (pořadateli) a fakturační údaje

Název organizace nebo jméno        ..............................................................................................

Adresa                                             ..............................................................................................

IČ                                                     ..............................................................................................

DIČ                                                  ..............................................................................................

Kontakt na nájemce (pořadatele)    ..............................................................................................

                                                         ..............................................................................................

  • Údaje o pořádané akci

Název akce                                     ..............................................................................................

Doplňující informace                        ..............................................................................................

Datum konání a čas začátku akce  ..............................................................................................

Odhad délky akce celkem               ..............................................................................................

Odhad délky příprav celkem           ..............................................................................................

Odhad délky vyklízení celkem        ..............................................................................................

Veřejně přístupná akce                   ..............................................................................................

Vstupné                                           ..............................................................................................

Přestávka během akce                   ..............................................................................................

Odhad počtu diváků                        ..............................................................................................

Při vícedenních akcích přidejte podrobnější rozpis a popis

 

 

 

  • Využité prostory a plochy

Sál s balkónem....................................... ☐

Jeviště..................................................... ☐

Šatny pro herce v suterénu.................... ☐

Foyer a šatna pro diváky........................ ☐

Pokladna................................................. ☐

Prostor před budovou Kina..................... ☐

Bufet (občerstvení pro diváky)................ ☐

Jiné......................................................... …

 

 

Zařízení, která bodu využita

Základní jevištní světla........................... ☐

Jevištní světla s nastavením................... ☐

Bodové osvětlení, průvany..................... ☐

Jevištní technika (tahy)........................... ☐

Zvuková technika.................................... ☐

Projekční technika.................................. ☐

Kinorám a plátno..................................... ☐

Klavír Petrof............................................ ☐

Po vzájemné dohodě s administrativním pracovníkem a technikem kina pořadatel zváží, zda kino disponuje takovým technickým vybavením, aby byla jeho produkce řádně zabezpečena, či zda si zajistí vlastní personální obsazení (profesionálního zvukaře, osvětlovače, technika) případně vlastní technické vybavení.

 

 

  • Počet zaměstnanců kina, které bude na produkci zapotřebí

Z bezpečnostních důvodů je u samotné akce nutná přítomnost tří zaměstnanců kina, respektive požární hlídka.

Technik..........................................................................................................................................

Pokladní........................................................................................................................................

Uvaděčka......................................................................................................................................

Šatnářka........................................................................................................................................

 

  • Finanční podmínky a nájemné

Výši nájmu v souladu s platným ceníkem kina schváleným Radou města určuje administrativní pracovník kina na základě skutečné doby trvání celé produkce a na základě využitých příplatkových služeb.

Předběžná výše nájmu *...............................................................................................................

* Předběžná výše nájmu nemusí být shodná se skutečnou výši nájmu.

 

  • Technické požadavky, časový harmonogram, stage plán a další

Nájemce je povinen dodat podrobné technické požadavky, podrobný časový harmonogram, případně stage plán, ideálně 30 dnů před termínem, nejpozději jeden týden před samotným konáním akce. Jestliže výše uvedené přílohy ve lhůtě 30 dnů před konáním akce nedodá, nemusejí zaměstnanci kina brát zřetel na požadavky kladené přímo před samotnou akcí.

Při zařazení akce na programový plakát Kina a do Frenštátského zpravodaje je nájemce povinen dodat potřebné textové materiály do 10. dne předcházejícího měsíce, ve kterém se produkce koná.

Pokud je součástí produkce přehrávání zvukových nebo audiovizuálních souborů, je nutné tyto soubory poskytnout minimálně 2 pracovní dny před konáním akce.

  • Závěrečná ujednání

Nájemce svým podpisem stvrzuje, že uvedl pravdivě všechny skutečnosti podstatné ke zdárnému konání akce a řádně se seznámil s technickým zázemím kina. Bezodkladně po ukončení akce se nájemce zavazuje uvést prostory a vybavení kina do původního stavu a na své náklady.

 

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne:

 

 

....................................................................

Za provozovatele,

 

 

V ..................................... dne....................

 

 

....................................................................

Za nájemce,